Noticies

29/03/2021
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció del Pla d'Acció Municipal - Inversió, per a l'actuació "Pavimentació del tram Passeig Piscina", anualitat 2019, per un import de 16.654,48 euros.
29/03/2021
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció del Pla d'Acció Municipal - Inversió, per a l'actuació "Pavimentació del tram Passeig Piscina", anualitat 2018, per un import de 55.689 euros.
29/03/2021
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció del Pla d'Acció Municipal - Inversió, per a l'actuació "Pavimentació del tram Passeig Piscina", anualitat 2017, per un import de 35.166,75 euros.
24/02/2021
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció destinada a la realització d'actuacions per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans, anualitat 2020, per un import de 1.833,55 euros.
11/02/2021
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció de les excepcionals de 2020 per un import de 5.190,80 euros.
27/11/2020
ACTA I ANUNCIS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR LA PLAÇA D’ADMINISTRATIU (GRUP EQUIPARABLE A C1) EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL JORNADA COMPLETA I CONSTITUCIÓ DE BORSA Enllaços: /sites/bellmunt/files/recursos/acta_signada.pdf /sites/bellmunt/files/recursos/anunci_1.pdf /sites/bellmunt/files/recursos/...
24/11/2020
ACTA DE LA CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I DE BAREMACIÓ DE MÈRITS - BORSA DE TREBALL PER A PERSONAL LABORAL TEMPORAL PEÓ DE SERVEIS DE L’AJUNTAMENT DE BELLMUNT DEL PRIORAT Podeu descarregar-la al següent enllaç: /sites/bellmunt/files/recursos/acta_de_borsa_de_peo_de_serveis.pdf
20/11/2020
DECRET APROVACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS, NOMENAR EL TRIBUNAL I FIXAR LA DATA DE LES PROVES. Fets En data 2 de novembre de 2020 es va dictar Resolució de l’Alcaldia núm. 2020-0000172 per la qual s’aprova la llista provisional d’admesos i exclosos de la convocatòria en relació...
19/11/2020
L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha rebut una subvenció per a activitats culturals, esportives i educatives i per l'impacte i les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID-19 (Any 2020) per un import de 7.000 euros.
13/11/2020
DECRET Convocatòria de l'entrevista de selecció borsa de peó de brigada. Fets Per Resolució de l’Alcaldia núm.2020-0000114, de data 4 d'agost, es van aprovar les bases per convocar les proves selectives per constituir una borsa de treball de personal laboral temporal, peó de brigada, jornada...

Pàgines